Elección de Grupo para o curso académico 2018/2019

Grupos de 1º curso

Os grupos do primeiro curso teñen a denominación e están ubicados nas dúas sedes da EEI do seguinte xeito:

Grupo Teoría
Grupos Prácticas Sede Turno
1ºA 1ºA1 Campus Mañá
1ºA2
1ºA3
1ºB 1ºB1 Campus Mañá
1ºB2
1ºB3
1ºC (bilingüe) 1ºC1 Campus Mañá
1ºC2
1ºC3
1ºD 1ºD1 Campus Mañá
1ºD2
1ºD3
1ºG 1ºG1 Cidade Mañá
1ºG2
1ºG3
1ºH 1ºH1

Cidade

Mañá
1ºH2
1ºH3
1ºI 1ºI1 Cidade Mañá
1ºI2
1ºI3
1ºJ 1ºJ1 Cidade Mañá
1ºJ2
1ºJ3
1ºK 1ºK1 Cidade Tarde
1ºK2
1ºK3
1ºL 1ºL1 Cidade Tarde
1ºL2
1ºL3