Elección de Grupo para o curso académico 2018/2019

Grupos de 4º curso

Os grupos de 4º curso teñen a denominación e están ubicados nas dúas sedes da EEI da seguinte forma:  

Grao Grupo de Teoría Grupos de Prácticas Sede Turno
Enxeñería Eléctrica 4º E1 4ºE11 Campus Tarde
4ºE12
Electrónica e Automática 4º A1 4ºA11 Campus Mañá
4ºA12
4ºA13
4ºA14
4ºA15
Tecnoloxías Industriais 4º T1 4ºT11 Cidade Mañá
4ºT12
4ºT13
4ºT14
Química Industrial 4º Q1 4ºQ11 Cidade Mañá
Organización Industrial 4º O1 4ºO11 Campus Mañá
4ºO12
4ºO13
4ºO14 (**)
Enxeñería Mecánica 4º MT (Transporte) 4ºMT1 Campus Tarde
4ºMT2
4ºMT3
4ºMT4 (**)
4º MM (Maquinaria) 4ºMM1 Campus Tarde
4ºMM2

4º MD (Deseño e fabricación)

4ºMD1 Cidade Mañá
4ºMD2
4º MC (Construccións e instalacións) 4ºMC1 Cidade Mañá

 (**) Este grupo só no primeiro cuadrimestre

 

Grupos con docencia en Inglés

 

Grao Grupo de Teoría Grupos de Prácticas Sede Turno
Todos 4º X1 (bilingüe) 4ºX11 Campus  
Todos 4º X2 4ºX21 Cidade