Alumnos procedentes de otros Grados de la EEI

Los alumnos procedentes del resto de Grados impartidos en la Escuela de Ingenería Industrial de la Universidad de Vigo realizarán el siguiente itinerario:

 

Denominación Código  Nº Créditos
 Módulo de Tecnologías TEC 12 ECTS
 Complementos formativos COM 18 ECTS
 Módulo de Gestión GES 48 ECTS
 Trabajo Fin de Máster TFM 12 ECTS

 

A programación detalladas das materias do mestrado, para os alumnos procedentes do Grao en Organización Industrial da Escola de Enxeñería Industrial repártense da seguinte maneira: 

Curso Cuat. Materia ECTS
 
 
 
 
 1º
 
 
 
 
 
 
 1º
 
 Direción dos Recursos Humanos 9
 Deseño de Sistemas de Información na Enxeñería de Organización 9
 Métodos Cuantitativos de Ingeniería de Organización 6
 Organización de la Producción 6
 
 
 2º
 
 
 Creación de Empresas e Innovación Tecnolóxica 6
 Construción, Urbanismo e Arquitectura Industrial 6
 Estatística Industrial na Enxeñería de Organización 6
 Automatización e Control Industrial 6
 Gestión de Productos y Servicio al Cliente 6
 
 2º
 
 
 1º
 
 Deseño e Direción de Sistemas Productivos e Loxísticos 9
 Direción Estratéxica 9
 Traballo Fin de Mestrado  12