Programa Argo

ARGO é un programa de mobilidade promovido polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, cuxo obxectivo é impulsar a formación complementaria dos titulados de todas as universidades españolas a través da realización de prácticas en empresas no estranxeiro.

O prazo de solicitude para acceder a unha axuda ARGO está aberto ata o 1 de setembro de 2017.

Ao longo da convocatoria vanse conceder un total de 630 axudas para realizar 330 prácticas en empresas europeas, 180 en EE.UU. e Canadá, 120 en empresas españolas ou multinacionais con sede en Asia ou Oceanía.

Requisitos:

  • Ser titulado universitario, menor de 35 anos, con residencia legal en España e obter nos 3 últimos anos unha titulación oficial nunha universidade española.
  • Estar en disposición no momento da presentación da solicitude, dunha das seguintes titulaciones oficiais: Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto, Enxeñeiro técnico, Arquitecto técnico, Diplomado, Graduado ou Máster Universitario e demostrar coñecementos do idioma de traballo solicitado pola empresa.
  • Cumprir cos requisitos de entrada e estancia, esixidos nos países de destino previamente ao seu incorporación.
  • Ter coñecemento demostrable nunha lingua estranxeira.