Academic Planning

A organización docente apróbase pola Comisión Permanente do Centro antes do comezo de cada curso académico, de tal xeito que os estudantes poidan dispoñer daquela información relativa o desenvolvemento da activade académica antes de formalizar a súa matrícula. É moi importante estar atento a esta información o longo do curso por si se tiveran producido algún axuste ou modificación por causas sobrevidas.

 

Planificación Académica Curso 2019/2020

Dibujito rojoCalendario Académico 

Dibujito rojoHorarios 

Dibujito rojoCalendario de Exames

Dibujito rojoPrácticas de Campo e Saídas de Estudos