Mestrado en Procesos de Deseño e Fabricación Mecánica

fabricacionSecretaría do Mestrado

Tel: (+34) 986 812 602
e-mail: mastercadcam@uvigo.es
http://webs.uvigo.es/mastercadcam/

 

 

 A formación e especialización dos recursos humanos en perfís profesionais con demanda actual e de futuro, parece unha estratexia crave de face a tratar de manter a competitividade das empresas manufactureras sobre todo en sectores que padecen a crise de forma máis acentuada como o metal-mecánico. Unha destas posibles estratexias pódese basear na integración dos procesos de Deseño e Fabricación. A Tecnoloxía asistida por computador que dá soporte a esta estratexia, o CAD/CAM, constitúe unha disciplina recoñecida, que forma parte da formación dos enxeñeiros en tecnoloxías industriais e afíns, e que se aplica con énfases e de forma común sobre todo en ámbitos de empresas que fabrican produtos ou compoñentes mecánicos. Ademais a capacitación destes profesionais debería basearse non só na formación en Tecnoloxías asistidas por computador (CAD/CAE/CAM), senón tamén no uso colaborativo de novas metodoloxías de deseño, o coñecemento de ferramentas avanzadas para a representación, intercambio de información, prototipado, e análise, unidas ao dominio das tecnoloxías de procesamiento de materiais, planificación e estudo do seu factibilidad. Isto vai permitir validar procesos, desenvolver produtos e industrializarlos utilizando máquinas e equipos adecuados a cada material e produto, tendo en conta aspectos económicos e de sustentabilidade, que dean soporte o valor final dos mesmos.

Ademais é común na industria a esixencia de formación avanzada en control dimensional e metrología, o coñecemento das relacións xeométricas, anotación, tolerancias, equipos e instrumentos de medición e a súa relación co deseño e a fabricación a través de estándares e técnicas de integración adecuadas.

O Máster diríxese a fundamentalmente a enxeñeiros, científicos e persoal técnico que traballe en sectores industriais con actividades de deseño e manufactura de produtos ou compoñentes mecánicos, tales como auxiliar do automóbil, naval, aeronáutico, bens de equipo, auxiliar do sector enerxético, de produtos pesqueiros...

Trátase dun Máster especificamente pensado para preparar aos futuros directores e enxeñeiros de equipos de Proxectos de Deseño e Fabricación Industrial no ámbito dos sectores metal-mecánico. Oriéntase, por tanto a profesionais, actuais e futuros, con funcións en deseño do produto e fabricación, que poidan aumentar as súas capacidades e asumir máis responsabilidades de face a integrarse e poder liderar equipos de proxectos de manufactura de produtos ou compoñentes mecánicos. A especialización céntrase en técnicas avanzadas de deseño na enxeñaría e tecnoloxías de fabricación xunto a ferramentas asociadas á súa integración e xestión.

O máster ten carácter profesionalizante (prácticas con posibilidade de bolsa) e internacional (inglés técnico; profesores de universidades estranxeiras).