Requisitos do alumnado

 

  • Estar matriculado na Universidade de Vigo nas ensinanzas para as que se ofertan as prácticas extracurriculares
  • Ter superado o 50% dos créditos necesarios para obter a titulación
  • No caso das Titulacións a Extinguir os alumnos que estean realizando o proxecto fin de carreira poderán realizar prácticas ata a presentación do mesmo