Ofertas de Prácticas en Empresas

Ofertas de Prácticas Curriculares

Como xa comentamos, as prácticas curriculares, son aquelas que se configuran como actividades académicas integradas como materias dun plan de estudos.

As prácticas curriculares vanse xestionar dende unha plataforma propia da EEI á que poderán ter acceso os alumnos matriculados nesta materia dende a Secretaría Virtual.

Dibujito malvaOfertas de Prácticas Curriculares

 

Ofertas de Prácticas Extracurriculares

Son prácticas extracurriculares aquelas que se realizan con carácter voluntario durante o período de formación e que non forman parte do correspondente plano de estudos.

As prácticas Extracurriculares son xestionadas pola Área de Emprego da Universidade de Vigo.

Dibujito malvaOfertas de Prácticas Extracurriculares