Contact

Begoña Urgal González
Coordinadora de Prácticas en Empresas
correo electrónico: eei.empresas@uvigo.es

 

Horario de atención o alumno durante o 1º Cuadrimestre:

Dibujito malvaSede Campus: Venres de 9:00 a 11:00 horas (Despacho 18 da Área de Organización de Empresas) 

Dibujito malvaSede Cidade: Venres de 12:00 a 14:00 horas (Despacho Subdirección Entorno)

 

Horario de atención o alumno durante o 2º Cuadrimestre:

Dibujito malvaSede Campus: Xoves de 13:00 a 15:00 horas (Despacho 18 da Área de Organización de Empresas)

Dibujito malvaSede Cidade: Venres de 13:00 a 15:00 horas (Despacho Subdirección Entorno)

 

Horario de atención durante os meses de maio, xuño e xullo:

Dibujito malvaSede Campus: Xoves de 10:00 a 12:00 horas (Despacho 18 da Área de Organización de Empresas)

Dibujito malvaSede Cidade: Venres de 10:00 a 12:00 horas (Despacho Subdirección Entorno)