Calendario de Exames

Curso 2016/2017

O calendario de exames para o curso 2016/2017 foi aprobado pola Comión Permanente da Escola de Enxeñería Industrial celebrada o 18 de xullo de 2016.

 

Titulacións de Grao

Dibujito rojoGraos Sede Cidade

Dibujito rojoGraos Sede Campus

Dibujito rojoCurso de Adaptación ao Grao

Titulacións de Mestrado

Dibujito rojoMestrado en Enxeñería Industrial

Dibujito rojoMestrado en Enxeñería en Organización

Titulacións a Extinguir

Dibujito rojoPlan a extinguir Sede Campus