Profesorado

Táboa de profesores que imparten docencia no Mestrado de Enxeñería en Organización Industrial:

 

Materia
Curso
Profesor
Departamento
Automatización e control industrial
Juan Sáez López
Creación de empresas e innovación tecnolóxica
Francisco Javier Fernández González
Deseño de sistemas de información na enxeñería de organización
José Antonio Comesaña Benavides
Dirección da seguridade e a saúde no traballo
Arturo José Fernández González
Dirección de produtos e servizos
José Carlos Prado Prado
Direción estratéxica. Produción e Loxística
José Carlos Prado Prado
Estatística industrial aplicada á enxeñería
Arturo José Fernández González
Estatística industrial aplicada á enxeñería
José Antonio Comesaña Benavides
Métodos matemáticos na enxeñería industrial
Iván Carlos Area Carracedo
Métodos matemáticos na enxeñería industrial
Ramón González Rodríguez
Modelado e optimización de problemas de xestión
José Antonio Comesaña Benavides
Sistemas de enerxía eléctrica
José Cidrás Pidre
Sistemas integrados de fabricación
José Enrique Ares González
Sistemas integrados de fabricación
Gustavo Carlos Peláez Lourido
Tecnoloxía térmica
Fernando Cerdeira Pérez
Deseño e direción de sistemas productivos e loxísticos
José Antonio Comesaña Benavides
Deseño e direción de sistemas productivos e loxísticos
Jesús García Arca
Deseño e direción de sistemas productivos e loxísticos
José Carlos Prado Prado
Direción da empresa e dos recursos humanos
Arturo José Fernández González
Direción da empresa e dos recursos humanos
Francisco Javier Fernández González
Enxeñería do transporte e manutención industrial
Marcos López Lago
Proxectos de enxeñería
María Itziar Goicoechea Castaño