Cursos de Formación

A Escola de Enxeñería Industrial organiza cursos de formación que permiten complementar a formación e a actualización do coñecemento sobre diferentes temáticas.

Os cursos de formación van dirixidos aos estudantes da Univesidade de Vigo e a todos aquelas personas interesadas que cumplan os requisitos de admisión.

A oferta de cursos de formación é moi variada, polo que a estructuramos por temáticas:

 

Deseño asistido por computador

Curso Horas Sede  Información 
Curso iniciación AutoCAD 30 Campus En curso
Curso nivel medio AutoCAD 30 Campus  
Fundamentos de deseño técnico con Solidworks - 1º convocatoria 60 Campus bubela
Fundamentos de deseño técnico con Solidworks - 2º convocatoria 60 Campus bubela

 

Deseño e fabricación

Curso Horas Sede  Información 
Aplicacións das directivas de seguridade Europas ó deseño de equipos mecánicos. Marcado CE 100 Campus bubela

Curso avanzado en Catia V5. Módulos CAD-DMU-CAM-Moldes

 90  Campus  
Curso iniciación Catia V5. Módulos CAD-DMU-CAE-CAM  90  Campus bubela
Workshop para a mellora de procesos de mecanizado con simulación  25  Campus bubela
Técnicas de produción na industria do metal  66  Campus  
Curso específico para construcción /reparación en astilleros /varaderos 50  Campus  
Desenvolvemento de moldes, matrices e troqueles  100  Campus  
Deseño de medios de control dimensional para o sector da automoción mediante Catia V5  40 Campus  
Embutición en frío para o sector da automoción  35    

 

Edificación e construccións industriais

Curso Horas Sede  Información 
Certificación enerxética de edificios existentes. Programa CE3X 25 Campus Impartido
Certificación enerxética de edificios existentes. Programa CE3X (2º edición) 25 Campus En curso
Deseño e cálculo de instalacións técnicas da edificación e construccións industriais (entorno CYPE) - 1º convocatoria 60 Campus Impartido
Deseño e cálculo de instalacións técnicas da edificación e construccións industriais (entorno CYPE) - 2º convocatoria 60 Campus  bubela

 

Electrónica e control industrial

Curso Horas Sede  Información 
Sistemas Linux embebidos para aplicacións domóticas e industriais 32 Campus bubela
Deseño e fabricación de placas de circuito impreso (PCB) con Altium Designer 32 Campus bubela 
Deseño, simulación e montaxe de circuitos electrónicos  32 Cidade bubela

 

Informática e programación

Curso Horas Sede  Información 
Administrador e desenvolvedor de bases de datos  32 Campus En curso
Análise e tratamento avanzado da información (Microsoft Excel) 60 Campus  
Big Data e Hadoop: Novos tratamentos avanzados da información 30 Campus Impartido
Edición gráfica con Photoshop  32 Campus bubela
Iniciación á programación de dispositivos Android - 1º convocatoria 60 Campus Impartido
Iniciación á programación de dispositivos Android - 2º convocatoria  60 Campus bubela
Introducción á programación de apps en iOS6/iOS7  50 Campus bubela
Introdución á programación en Python 50 Campus bubela
Java: programación orientada a obxetos para enxeñeiros 32 Campus  
Programación web con HTML5 e Javascript  32 Campus  
Creación de sitios web con Joomla 45 Campus Impartido
Programación web con PHP (5º edión) 32 Campus bubela

 

Xestión empresarial e de proxectos

Curso Horas Sede  Información 
Xestión de custos e outros indicadores loxísticos en empresas industriais 10 Campus bubela
Reducir os stocks na cadea de subministración 10 Campus Impartido
Aplicación técnica do Lean Manufacturing e ferramentas de simulación 35 Campus Impartido
Cómo comunicar e negociar con éxito na actividade profesional  26 Campus Impartido
Competitividade baseada en persoas. Aspectos estratéxicos e operativos para o éxito en empresas industriais e de servizos 10 Campus Impartido
Xestión eficiente de almacéns: estratexia, deseño, implantación e mellora 10 Campus Impartido
Implantación de Lean Production 10 Campus Impartido
Introdución ó software libre de xestión empresarial OpenERP 10 Cidade Impartido
Software libre de xestión empresarial OpenERP 30 Cidade bubela
Modelado e simulación de procesos mediante ferramentas BPM 40 Campus  bubela
Todo o que un enxeñeiro ten que saber sobre as finanzas dunha empresa 25    
Introducción á xestión de proxectos baixo a metodoloxía PMI 40 Campus Impartido
Fundamentos de ITIL 20 Campus Impartido
Definición e xestión de requisitos en metodoloxías áxiles e predictivas 20 Campus Impartido
Dirección e xestión áxil de proxectos TIC (Modelo SCRUM) 30 Campus Impartido

 

Seguridade no traballo

Curso Horas Sede  Información 
Conselleiro de seguridade no transporte de mercadorías perigosas 100 Campus Impartido
Prevención de riscos laborais, nivel básico
 60 Campus Impartido

 

Biomateriais e biomedicina

Curso Horas Sede  Información 
Curso especialista en biomateriais e tecnoloxías biomédicas
  Campus En curso