Eleccións dos membros da Comisión Permanente da EEI

Xunta electoral

 1. O director: Pou Saracho, Juan Mª
 2. O secretario: Comesaña Piñeiro, Rafael
 3. Persoal docente e investigador
  • Titular: Manzanedo García, Antonio
  • Suplente 1: López Sánchez, Óscar
  • Suplente 2: Pose Blanco, José
 4. Estudantes
  • Titular: Vazquez Castro, Javier
  • Suplente 1: Vizcaya Caballero, Nerea
  • Suplente 2: Campos Rodríguez, Alba
 5. Persoal de administración e servizos
  • Titular: Prieto Tobío, María Carmen
  • Suplente 1: González Pérez, José Manuel
  • Suplente 2: Conde Casas, María Pilar

 Calendario electoral

 • 25 de xaneiro:
  • Publicación dos censos provisionais
 • 26 de xaneiro ao 6 de febreiro:
  • Reclamacións aos censos provisionais (ata as 14.00 horas)
 • 7 de febreiro:
  • Publicación dos censos definitivos
 • 8 de febreiro ao 17 de febreiro:
  • Presentación de candidaturas
 • 22 de febreiro:
  • Proclamación provisional de candidaturas
 • 23 ao 28 de febreiro:
  • Reclamacións ás candidaturas provisionais (ata as 14.00 horas)
 • 3 de marzo:
  • Proclamación definitiva de candidaturas
 • 6 ao 10 de marzo:
  • Campaña electoral
 • 16 de marzo:
  • Xunta de Escola na que se elixirán aos membros da Comisión Permanente.

As reclamacións debidamente argumentadas, e a presentación de candidaturas realizaranse en calquera dos Negociados de Asuntos Xerais das dúas sedes da EEI de 9.00 a 14.00 horas.

 Censos provisionais

Censos definitivos

 Non habendo recibido ningunha reclamación os censos provisionais convértense en definitivos.

Formularios

Impreso_candidatura

Proclamación provisional de candidaturas

Candidaturas provisionais

Proclamación definitiva de candidaturas

Candidaturas definitivas

Resultado definitivo das Eleccións a membros da Comisión Permanente da Escola de Enxeñería Industrial

 A Xunta Electoral acordou concluir o proceso electoral en todos os sectores e proclamar as candidaturas definitivas como representantes electos, sendo recollidos os representantes electos na Acta da Xunta de Escola do 16 de marzo de 2017.

Membros electos da Comisión Permanente


 

Documents and links