Seguemento de Títulos e Infome da Dirección

En cumprimento do Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro, no que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, os títulos serán sometidos a un proceso de seguemento do cumprimento do proxecto contido no plano de estudos verificado polo Consello de Universidades.

Tal e como recolle o artigo 27 do Real Decreto 861/2010, de 2 de xullo, correspóndelle á Axencia para Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), levar a cabo o seguemento do cumprimento do proceso de seguemento dos titulos do Sistema Universitario de Galicia.

A continuación recóllese a información máis relevante sobre o seguemento dos títulos que se imparten na Escola de Enxeñería Industrial l (EEI)

Títulos de Grao:

Dibujito azulEnxeñería en Tecnoloxías Industriais

Dibujito azulEnxeñería en Organización Industrial

Dibujito azulEnxeñería Mecánica

Dibujito azulEnxeñería en Química Industrial

Dibujito azulEnxeñería en Electrónica Industrial e Automática

Dibujito azulEnxeñería Eléctrica

 

Títulos de Mestrados Académicos:

Dibujito azulMestrado en Enxeñería Industrial

Dibujito azulMestrado en Enxeñería de Organización

 

Títulos de Mestrados Profesionalizantes:

Dibujito azulEnerxía e Sustentabilidade

Dibujito azulPrevención de Riscos Laborais

Dibujito azulEnxeñería da Construcción

Dibujito azulContaminación Industrial: Avaliación, Prevención e Control (a extinguir)

Dibujito azulMecatrónica

Dibujito azulEnxeñería da Automoción

Dibujito azulProcesos de Deseño e Fabricación Mecánica

Dibujito azulTecnoloxías e Procesos na Industria do Automóvil (a extinguir)

 

Informe da Dirección:

Dibujito azulInforme de revisión pola Dirección - Curso 2014/2015

Dibujito azulInforme de revisión pola Dirección - Curso 2015/2016