Traballo Fin de Grao

Como requisito indispensable para a obtención do título de Graduado, o alumno deberá realizar un Traballo de Fin de Grao (TFG) no que deberá desenvolver as competencias e capacidades adquiridas ao longo da titulación. A realización deste traballo posúe un recoñecemento académico de 12 ECTS.

O TFG debe ser un exercicio orixinal e individual no que o alumno se enfronte a un problema real do ámbito da enxeñaría, no que poida empregar a metodoloxía adquirida durante a súa formación para propor unha solución tecnicamente válida e viable.

Matrícula TFG

Deberá ser formalizada antes de poder comezar a súa realización para asegurar o asesoramento por parte do profesor designado como director. A matrícula do TFG debe realizarse xunto con todos os créditos restantes da titulación.

Proposta de traballos

Pode partir tanto de profesores como de alumnos da titulación de Grao e en calquer período do curso académico.

Para facilitar a búsqueda dun TFG creamos un taboeiro virtual onde se publican as ofertas de TFG dos profesores da EEI.

Dibujito verdeOfertas de TFG