Titulacións impartidas

A Escola de Enxeñería Industrial da Universidad de Vigo integra as antigas Escolas Universitarias de Enxeñería Técnica Indutrias e Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais, e adícase á ensinanza no ámbito da Enxeñería Industrial a través dunha oferta educativa versátil e actual dos seus diferentes graos, mestrados e programas de doutoramento.

 

Estudos oficiais de grao da EEI (240 créditos ECTS)

 • Enxeñería en Tecnoloxías Industriais
 • Enxeñería Eléctrica
 • Enxeñería Mecánica
 • Enxeñería en Electrónica Industrial e Automática
 • Enxeñería en Organización Industrial
 • Enxeñería en Química Industrial

 

Mestrados Académicos (implantación curso 2014/2015)

 • Mestrado en Enxeñería Industrial (120 ECTS)
 • Mestrado en Enxeñería de Organización

 

Mestrados profesionalizantes (60 créditos ECTS)

A oferta educativa actual complétase con diferentes mestrados profesionalizantes interrelacionados co sector empresarial de Galicia:

 • Mestrado en Contaminación Industrial: Avaliación, Prevención e Control
 • Mestrado en Enerxía e Sustentabilidade
 • Mestrado en Enxeñería da Automoción
 • Mestrado en Enxeñería da Construción
 • Mestrado en Mecatrónica
 • Mestrado en Prevención de Riscos Laborais
 • Mestrado en Procesos de Deseño e Fabricación Mecánica

 

Programas de doutoramento

A fase de investigación realízase a través dos programas de doutoramento, todos eles distinguidos coa "Mención hacia la Excelencia" polo Ministerio de Educación:

 • Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados na Industria
 • Enxeñería Química
 • Enxeñería Térmica